mazda ford kia Fiat Subaru sangyong nissan renault

מחירון טיפולים מיוחד 2017

מוסך השלושה

מוסך מומחה מאזדה ופורד השלושה תל אביב

הטיפולים לפי הוראות יצרן ובחלפים מקוריים!

 

מאזדה 2
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  750 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  910 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  750 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  920 ש"ח   ( כולל  מעמ )

 

מאזדה 3 1600 סמ"ק
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים


טיפול -  15,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  740 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  590 ש"ח  (BK)  ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  750 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  910 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  760 ש"ח  (BK) ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  1070 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  920 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  380 ש"ח  (BK)  ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  900 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  750 ש"ח   (BK) ( כולל  מעמ )

 

מאזדה 3 2000 סמ"ק
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  450 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  800 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  740 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  1040 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  450 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  1070 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  450 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  1040 ש"ח   ( כולל  מעמ )

 

מאזדה 3 שנת 2013
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  420 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  710 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  420 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  870 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  420 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  870 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  420 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  870 ש"ח   ( כולל  מעמ )

 

מאזדה 5
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  480 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  820 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  480 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  1050 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  480 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  830 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  480 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  1120 ש"ח   ( כולל  מעמ )

 

מאזדה 6
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  480 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  900 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  480 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  1120 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  480 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  1350 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  480 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  1120 ש"ח   ( כולל  מעמ )

 

מאזדה CX-5
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  480 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  820 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  480 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  1020 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  480 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  820 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  480 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  1020 ש"ח   ( כולל  מעמ )

 

פורד פוקוס 19 עד 2005
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  500 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  535 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  700 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  700 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  700 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  1950 ש"ח (כולל טיימינג ומותחן מקורי)   ( כולל  מעמ )

 

פורד פוקוס 23 עד 2011
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים


טיפול -  15,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  800 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  700 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------    950 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  960 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  2090 ש"ח (כולל טיימינג ומותחן מקורי)   ( כולל  מעמ )

 

פורד פוקוס חדש משנת 2012
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  800 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  1100 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  800 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  2280 ש"ח (כולל טיימינג ומותחן מקורי)  ( כולל  מעמ )

 

פורד פיאסטה
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  800 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  1295 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  800 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  380 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  2420 ש"ח (כולל טיימינג ומותחן מקורי)   ( כולל  מעמ )

 

פורד מונדאו עד 2006
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  420 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  880 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  780 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  1270 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  420 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  880 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  420 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  1270 ש"ח   ( כולל  מעמ )

 

פורד מונדאו משנת 2007
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  420 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  880 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  760 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  1860 ש"ח (כולל שמן גיר אוטומטי, לא כולל פלגים)  ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  420 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  1100 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  420 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  1860 ש"ח (כולל שמן גיר אוטומטי, לא כולל פלגים)   ( כולל  מעמ )

 

פורד אדג' חדש
לפי מפרט היצרן עם חלפים מקוריים

טיפול -  15,000   --------  680 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  30,000   --------  880 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  45,000   --------  1020 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  60,000   --------  880 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  75,000   --------  680 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  90,000   --------  1220 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  105,000   --------  680 ש"ח   ( כולל  מעמ )

טיפול -  120,000   --------  880 ש"ח   ( כולל  מעמ )